Székely-Hargita Alapítvány
Heteken belül megkezdődik az építkezés!

A feltámadt faluról

Minden épület helyett ma egy kopjafa áll, köztük az utcák is, a kereszteződések is, mint régen, óvoda, iskola, templomok, mind kopjafákból.

x x, 2015. augusztus 06.

A feltámadt faluról

Úgy kezdődött ez a történet, hogy a kommunista falurombolás jegyében megpróbálták Bözödújfalut elpusztítani, szőröstül-bőröstül, templomostul, óvodástul, hat vallással, iskolával együtt. Úgy tűnt, sikerült, a víztározó elnyelte a falut. Aztán jött Sükösd Árpád egykori bözödújfalusi lakos, aztán Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy jelenlegi polgármestere, jött Szombatfalvi József unitárius lelkész és mögöttük a sorban számos lelkes fafaragó és adományozó. És eljutottunk odáig, 2015. augusztus 1-jén, hogy újra áll Bözödújfalu – kopjafákból.
Minden épület helyett ma egy kopjafa áll, köztük az utcák is, a kereszteződések is, mint régen, óvoda, iskola, templomok, mind kopjafákból. Végig lehet járni a kopjafa-házak között, minden kopjafa-portán pedig rajta szerepel, kinek a háza volt is ez. Mintha feltámadt volna a falu, másképp persze mint eredetileg volt, de feltámadt.
Ezen a napon olyan volt ott lenni Bözödújfalun, amit sem a híradások nem adthattak vissza, sem az, hogy most erről beszámolunk, aki tehát nem volt jelen Bözödújfalu feltámadásánál, az csak hallgathat róla, de átérezni nem tudja majd, milyen volt jelen lenni egy székely falu újjászületésénél.

Minden magyarnak kell hogy legyen hozzáfűznivalója ahhoz, ha falvainkat, templomainkat pusztítják, és végre úgy tűnik ezekből a hozzáfűznivalókból – sok lelkes munkaórával – a faluval együtt valamilyen értelemben feltámadt maga a magyarság is. Mert a kopjafa faragásban nem csak Székelyföld, de a Felvidék és az Anyaország is részt vett. Talán követik majd Bözödújfalut mindazon magyar falvak, amelyek szintén várnak egy-egy feltámadásra.
(Az ünnepségről részeltes beszámoló: http://m.erdely.ma//kozeletunk.php?id=189958)
A következő feladat a templomtorony újra-felépítése lesz Bözödújfaluban, és csak győzhetünk, ha a közöttünk lesz továbbra is Böjte Csaba atya, Csibi Attila Zoltán polgármester úr, Személy Dénes képviselő úr, a sok lelkes önkéntes, továbbá a támogató politikusok, akik az ünnepségen is jelen voltak: dr. Csige Sándor Zoltán Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja, dr. Grezsa István a határon átnyúló beruházásokért felelős miniszteri biztos, Soós Zoltán a Maros Megyei Múzeum igazgatója és Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke.