Székely-Hargita Alapítvány
Heteken belül megkezdődik az építkezés!

Miért építünk templomtornyot egy víztározóba?

Először is ott a templomtorony volt előbb, nem a víztározó, és az a víztározó igazából egy székely falu, Bözödújfalu. De 1988-ban vízzel árasztották el.

x x, 2015. május 06.

Azóta az épületek összedőltek, végül tavaly nyáron utolsónak összeomlott a katolikus templom tornya is, az ár ma százszor elborítja.

Márpedig ez a templomtorony miutánunk is ott fog állni a víz felett, egy vízi színpad mellett, hogy emlékeztessen Bözödújfalura, az elzavart lakosokra, és arra, hogy sok mindent meg lehet tenni a magyarokkal, de akármit nem.

Az önkormányzattal egyeztetve hozzáláttunk a munkánkhoz, hogy a templomtorony felépülhessen. Megpályáztuk a tervezés költségeinek egy részét az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ha a pályázaton nyerünk, és még egy kevés támogatást hozzá tudunk tenni, akkor lesz pénzünk arra, hogy építészeti tanulmánytervet készíttessünk az újjáépítéshez. Ezt követi majd a műszaki tervezés. Terveinket elkészültük után átadjuk a Bözödújfaluról elszármazottak közösségének, akik minden év augusztus első szombatján találkoznak az egykori falunál. Velük együtt, valamint széleskörű összefogással fogjuk összegyűjteni az építéshez szükséges pénzt.

Ha ez megvalósul, a víztározóban fog állni egy olyan templomtorony, amilyen az eredeti volt, de immár úgy felépítve, hogy többé a víz ne pusztíthassa el. A torony mellett fog állni egy vízre épített színpad gyülekezőhely gyanánt.

Nagy munka előtt állunk, de nem egyedül kell elvégezni, és minden apró lépéssel közelebb vagyunk a célhoz.

A helyi közösség és az önkormányzat kezdeményezésére idén augusztus első szombatjára az elköltözésre kényszerült családok emlékére 180 kopjafát állítanak fel. Reméljük, addig a templomtorony terveit elkészíthetjük, és bemutathatjuk a megemlékezésen.

Aki anyagi hozzájárulással tud segíteni, számlánkra várjuk a felajánlásokat, az utalás közleményébe kérjük beírni: “Bözödújfalu - nem nyugszunk bele!”